693

Мъчно ти е, че се показаха неблагодарни за твоята услуга. — Отговори ми на тези два въпроса: Ти благодарен ли си на Христос?… Нима правиш услуги, за да получаваш признателност от хората?

Предмети
Този параграф на друг език