697

Обществените събития те поставиха в един вид доброволен затвор, който в някои отношения е дори по-лош от истинския. — Ти преживя едно своеобразно затъмнение на твоята личностност.

Не намираш поле за дейността си. От всички страни — само егоизъм, вмешателство в личните ти дела, неразбиране и интриги. — И какво от това? Нима забравяш, че притежаваш свободна воля и сила, която идва от съзнанието, че си Божие чедо? — Образно казано, отсъствието на листа и цвят (външна дейност) не изключварастежа и дейността на корените (вътрешнияживот).

Само работи! Ще дойде ден, когато времената ще се променят и тогава ти ще дадеш повече и по-сладък плод дори от преди.

Този параграф на друг език