705

Да се безпокоиш? — В никакъв случай! Това означава загуба на вътрешния мир.

Този параграф на друг език