694

Не знам от какво толкова се плашиш: враговете на Христос винаги са били недостатъчно разсъдливи. След възкресението на Лазар те трябвало да

се примирят и да признаят, че Христос наистина е Божи Син. — Но уви. Те казали: „Да убием Дарителя на живота!“.

Днес се повтаря същото.

Препратки към Светото писание
Този параграф на друг език