692

Ти страдаш в този земен живот, който е само един кратък сън. — Радвай се, защото Бог, твоят Отец, те обича много и ако ти не поставяш препятствия, след този лош сън Той ще ти дари едно щастливо събуждане.

Този параграф на друг език