696

Ако посрещнеш страданието с чувство на страх, ще изгубиш радостта и вътрешния мир и вероятно не ще извлечеш никаква духовна полза от това изпитание.

Предмети
Този параграф на друг език