700

Съгласен съм: има голям натиск отвън, така че това отчасти те извинява. — Но има съучастие и отвътре — изпитай се внимателно — а тук аз не виждам никакви смекчаващи вината обстоятелства.

Този параграф на друг език