704

По време на посещение в известен манастир една чужденка изрази загриженост от това, че постройката е толкова бедна. „Животът тук съвсем не е лесен, нали?“, попита тя един от монасите. И монахът, видимо доволен, цитира следната поговорка: „Нали това искаше, монахо, сега не се оплаквай!“.

Тези думи, изречени с такава радост от онзи свят човек, трябва да повторя с болка на теб, когато ми казваш, че не си щастлив.

Този параграф на друг език