690

Когато дойде страданието, презрението… Кръстът, ти трябва да помислиш: какво е всичко това в сравнение с онова, което заслужавам?

Този параграф на друг език