706

Физическа отпадналост. — Чувстваш се грохнал. — Почини си! Прекрати тази външна дейност! — Посъветвай се с лекар! Подчини се и не се тревожи!

Скоро ще можеш да се върнеш към предишния си начин на живот, а ако си верен, апостолските ти начинания ще станат още по-резултатни.

Този параграф на друг език