687

Исусе, откъдето Ти си минал, никое сърце не е останало безразлично. — Или Те обикват, или Те намразват.

Чудно ли е тогава, че когато един човек-апостол те следва и изпълнява своя дълг, предизвиква около себе си подобни чувства на враждебност или на обич? Та нали той е друг Христос?

Този параграф на друг език