686

Съгласен съм, че онзи човек е постъпил лошо с теб. А ти нима не си се отнасял още по-лошо с Бога?

Този параграф на друг език