698

Укоряват ли те? — Не се засягай, както би те подтикнала твоята горделивост, не ќ обръщай внимание. — В замяна на това помисли: Колко са мили с мен, колко ли неща са премълчали!

Предмети
Този параграф на друг език