Boete

Gezegend zij de smart. - Geliefd zij de smart. - Geheiligd zij de smart… Verheerlijkt zij de smart!

De Apostel doet ons een heel programma aan de hand om met goed gevolg de leerschool van het lijden te doorlopen: spe gaudentes, blij in de hoop, in tribulatione patientes, standvastig in de tegenspoed, orationi instantes, volhardend in het gebed.

Uitboeting: dát is het pad dat naar het Leven leidt.

Begraaf door boetedoening je nalatigheden, je beledigingen en zonden in de diepe kuil welke je groef door je nederigheid; - net zoals de tuinier de rotte vruchten, de dorre takjes en bladeren begraaft aan de voet van de boom die ze heeft voortgebracht. - En wat eerst onvruchtbaar, of beter gezegd, schadelijk was, draagt zo daadwerkelijk bij tot nieuwe vruchtbaarheid.

Leer uit je val een nieuwe impuls te halen: uit de dood, leven.

De Christus die jij ziet, is Jezus niet, maar alleen het armzalige beeld dat zich voor jouw vertroebelde ogen gevormd heeft… - Zuiver je. Verhelder je blik door nederigheid en boete. Dan… zal de klaarheid van de Liefde je niet ontbreken en je zult een volmaakte zienswijze krijgen. Het beeld dat je dan krijgt, zal werkelijk het beeld van Hem zijn!

Jezus lijdt om de Wil van de Vader te volbrengen… En jij, die ook de allerheiligste Wil van God wilt volbrengen door in de voetstappen van de Meester te treden, bekláág jij je als je als reisgezel het lijden ontmoet?

Zeg tegen je lichaam: liever héb ik een slaaf, dan dat ik de jouwe bén.

Wat zijn de mensen toch bang voor boetedoening! Als ze dát wat ze doen voor de schijn van de wereld, zouden doen met gezuiverde intentie, voor God…, wat zouden sommigen dan heilig kunnen zijn!

Huil je? - Schaam je er niet voor. Huil maar. Ja zeker, ook mannen huilen, net als jij, in de eenzaamheid en voor het aangezicht van God. - 's Nachts, zegt koning David, besproei ik mijn bed met tranen.

Met die brandende en mannelijke tranen kun je je verleden zuiveren en je leven van nu bovennatuurlijk maken.

Ik wil dat je gelukkig bent op aarde. - Dat zul je echter niet zijn, als je die angst voor het lijden niet kwijtraakt. Want zolang we “onderweg” zijn, ligt in het lijden juist ons geluk.

Wat is het mooi, het leven te verliezen voor het Leven!

Als je weet dat dat lichamelijk en geestelijk lijden loutering en verdienste is, zegen het dan.

Wanneer sommige bedelaars voor een aalmoes bedanken of erom vragen met woorden als: “God geve u gezondheid, broeder”, laat die wens voor zuiver lichamelijk welzijn dan geen slechte smaak in je mond achter?

Als we edelmoedig zijn in het vrijwillig boete doen, zal Jezus ons met genade vervullen om de boetedoeningen die Hij ons zendt, lief te hebben.

Door boetedoening moet je wil van de zintuigen datgene eisen, wat de andere vermogens van je ziel die wil in het gebed weigeren.

Hoe weinig waarde heeft boetvaardigheid zonder voortdurende versterving!

Ben je bang om boete te doen?… De boetedoening, die je zal helpen om het eeuwige Leven te verkrijgen. - Zie je niet, hoe de mensen zich daarentegen onderwerpen aan duizend kwellingen van een bloedige operatie om dit armzalige leven van nu te behouden?

Je grootste vijand ben je zelf.

Behandel je lichaam met liefde, maar niet met méér liefde dan men zou geven aan een verraderlijke vijand.

Als je weet dat je lichaam je vijand is, en vijand van de glorie van God, omdat het je heiliging bedreigt, waarom behandel je het dan met zoveel zachtheid?

“Nog een prettige middag”, zei men ons zoals de gewoonte is, waarop iemand die zeer verbonden is met God, opmerkte: “Wat een beperkte wens!”

Hóe zoet is het lijden en hóe lichtend de duisternis met U, Jezus!

Je lijdt! - Maar kijk: “Zijn” Hart is niet kleiner dan het onze. - Lijd je? Dat is passend.

Streng vasten is een boetedoening die buitengewoon welgevallig is aan God. - Maar door de een of andere oorzaak hebben we de zaak laten verslappen. Er is geen bezwaar tegen - integendeel - dat jij, met toestemming van je geestelijk leidsman, veelvuldig vast.

Redenen om boete te doen? Voldoening, eerherstel, bede, dankzegging: allemaal middelen om vooruit te komen…: voor jou, voor mij, voor anderen, voor je familie, voor je land, voor de Kerk… En nog duizend redenen meer.

Doe niet méér boete dan je geestelijk leidsman je toestaat.

Hoezeer veredelen we het lijden, wanneer we het de plaats geven die het in het goddelijk heilsplan toekomt: uitboeting.

Verwijzingen naar de H. Schrift
Verwijzingen naar de H. Schrift
Verwijzingen naar de H. Schrift
Dit hoofdstuk in een andere taal