De gemeenschap van de heiligen

De gemeenschap van de heiligen. - Hoe zal ik je dit uitleggen? - Je weet wat bloedtransfusies betekenen voor het lichaam? Welnu, dat is ongeveer de betekenis van de gemeenschap van de heiligen voor de ziel.

Laat iedereen van jullie een bijzondere gemeenschap van de heiligen beleven: dan zal iedereen zowel tijdens de innerlijke strijd als bij de uitoefening van het beroep, de vreugde en de kracht voelen niet alleen te staan.

Mijn zoon, hoe goed heb je de gemeenschap van de heiligen beleefd, toen je me schreef: “Gisteren “voelde” ik, dat u voor mij aan het bidden was”!

Iemand anders, die zich bewust is van het “gemeenschappelijke karakter” van de bovennatuurlijke goederen, zegt me: “Uw brief heeft me veel goed gedaan. Je merkt, dat hij doordrenkt is van de gebeden van allen!…, en ik heb het zo nodig dat men voor mij bidt”.

Als je de gemeenschap van de heiligen voelt, als je ze beleeft, zul je graag boete doen. - Je zult dan begrijpen dat boete gaudium etsi laboriosum, een vreugde is, zij het vermengd met inspanning. En je zult je met alle boetvaardige mensen, die er geweest zijn, die nú leven en die er nog zúllen zijn, “verbonden” voelen.

Je zult gemakkelijker je plicht vervullen, als je denkt aan de hulp, die je broeders je verlenen. En aan de hulp, die je hun onthoudt, als je niet trouw bent.

Ideo omnia sustineo propter electos, ik verdraag alles ter wille van de uitverkorenen - ut et ipsi salutem consequantur, opdat ook zij het heil verwerven - quae est in Christo Jesu, dat in Jezus Christus is.

- Dit is de manier, de gemeenschap van de heiligen te beleven!

- Vraag de Heer je deze geest van St. Paulus te geven.

Verwijzingen naar de H. Schrift
Dit hoofdstuk in een andere taal