De Heilige Mis

Een zeer belangrijk kenmerk van de ware apostel is, dat hij van de Mis houdt.

De Mis duurt zo lang, zeg je. Hieraan voeg ik toe: omdat je liefde zo kort is.

Is het niet vreemd, dat veel christenen, die alles op hun gemak en zelfs met enige plechtigheid doen in het maatschappelijke leven (dan kennen zij geen haast), in hun weinig actieve beroepsleven, aan tafel en bij hun ontspanning (dan hebben ze al evenmin haast), opeens gehaast worden en er bij de priester op aandringen alles zo snel mogelijk te doen, in hun verlangen om op de tijd die bestemd is voor het heilig Misoffer nog te beknibbelen?

“Behandel Hem met eerbied, behandel Hem met eerbied!”, zei met tranen in de ogen een grijze bisschop tegen de neomisten die hij pas tot priester gewijd had.

- Heer! Had ik maar de stem en het gezag om zó tot de oren en de harten van heel veel christenen te kunnen spreken!

Wat huilde hij aan de voet van het altaar, die jonge heilige priester die het martelaarschap waardig is bevonden, toen hij moest denken aan een persoon die in staat van doodzonde Christus ontvangen had.

- Geef jij Hem op dezelfde wijze eerherstel?

Nederigheid van Jezus: in Betlehem, in Nazaret, op de Calvarieberg… - Maar nog meer vernedering in de heilige Hostie; meer dan in de stal, dan in Nazaret, dan aan het Kruis.

Daarom, hoezeer ben ik niet verplicht van de Mis te houden! (“Onze” Mis, Jezus…).

Zoveel jaren heb ik dagelijks gecommuniceerd! - Een ander zou heilig zijn geworden, heb je me gezegd, en ik ben nog altijd dezelfde!

- Kind, heb ik geantwoord, ga door met je dagelijkse communie en denk: wat zou er van mij geworden zijn, als ik niet dagelijks gecommuniceerd had?

Communie, vereniging, gemeenschap, vertrouwelijk gesprek: Woord, Brood, Liefde.

Communiceer. - Het is geen tekort schieten in eerbied. - Communiceer juist vandaag, nu je pas uit die strik bevrijd bent.

- Ben je vergeten dat Jezus gezegd heeft: Niet de gezonden hebben een dokter nodig, maar de zieken?

Wanneer je het tabernakel nadert, denk er dan aan, dat Hij al twintig eeuwen op je wacht.

Daar is Hij: de Koning der Koningen, de Heer der Heren. - Verborgen in het Brood.

Uit Liefde voor jou heeft Hij zich tot het uiterste vernederd.

Hij is gebleven voor jou. - Het is geen blijk van eerbied, niet te communiceren wanneer je in de goede gesteltenis verkeert.- Hem onwaardig ontvangen is pas oneerbiedigheid!

Wat een bron van genade is de geestelijke communie! - Beoefen haar vaak, dan zul je meer tegenwoordigheid van God hebben en meer met Hem verenigd zijn in je handelen.

Er bestaat een etiquette van de vroomheid. - Leer die! - Het is zielig “vrome” lieden te zien, die niet weten hoe zij de Mis behoorlijk moeten bijwonen, ook al doen zij het elke dag. Noch hoe ze een kruisteken moeten maken, - zij maken overhaast een paar vreemdsoortige bewegingen. Noch hoe ze een kniebuiging voor het tabernakel moeten maken, - hun lachwekkende kniebuigingen zijn een aanfluiting. Noch hoe ze eerbiedig het hoofd moeten buigen voor een afbeelding van Onze Lieve Vrouw.

Gebruik in de eredienst geen beelden die in serie gemaakt zijn. Ik geef de voorkeur aan een plomp ijzeren kruisbeeld boven die beschilderde kruisbeelden van gips, die er uitzien als waren ze van suiker.

Je zag me de heilige Mis opdragen aan een kaal altaar. Een tafel met een altaarsteen, zonder altaarstuk. Een groot kruisbeeld. Flinke kandelaars met forse waskaarsen die trapsgewijs opliepen: de hoogste naast het kruis. Het altaarfront in de kleur van de dag. Een wijd kazuifel. Een kostbare kelk met een brede coupe, maar streng van lijn. Zonder electrisch licht. Dat vonden we niet nodig.

- Het kostte je moeite de kapel te verlaten. Het was er goed toeven. Zie je wel dat de soberheid van de liturgie naar God voert en je dichter bij Hem brengt?

Dit hoofdstuk in een andere taal