Gewetensonderzoek

Gewetensonderzoek. - Een dagelijkse taak. - De boekhouding wordt nooit verwaarloosd door iemand die een zaak drijft.

En bestaat er een “zaak” die meer waard is dan die van het eeuwige leven?

Pas bij het gewetensonderzoek op voor de stomme duivel.

Onderzoek jezelf, langzaam en moedig. - Komen immers je slechts schijnbaar ongemotiveerde slechte humeur en droefheid niet voort uit je besluiteloosheid om de fijne maar “stevige” banden te verbreken, waarin je zondige begeerten je - onder geniepige voorwendsels - hebben verstrikt?

Het algemeen gewetensonderzoek is als een verdediging; - het bijzonder gewetensonderzoek als een aanval. - Het eerste is het pantser, het tweede het zwaard.

Een blik op het verleden. En erover jammeren? Nee: dat is nutteloos. - Eruit leren, dat geeft vrucht.

Vraag om licht. - Zet door, totdat de wortels zijn blootgelegd en je je gevechtswapen, het bijzonder gewetensonderzoek, kunt gebruiken.

Het bijzonder gewetensonderzoek moet erop gericht zijn om een bepaalde deugd te verwerven of om het overheersende gebrek van je uit te roeien.

“Wat ik God als christen verschuldigd ben, en wat ik verzuimd heb te doen ten aanzien van deze schuld, heeft me doen huilen van verdriet, verdriet uit liefde. Mea culpa! - Het is goed dat je je schulden leert kennen, maar vergeet daarbij niet hoe men die betaalt: met tranen… en met werken.

Qui fidelis est in minimo et in maiori fidelis est, wie getrouw is in het kleine, is het óók in het grote.

- Het zijn woorden van St. Lucas, die je - onderzoek het maar - de oorsprong van je dwalingen aangeven.

Word wakker. - Luister naar wat de heilige Geest je zegt: Si inimicus meus maledixisset mihi, sustinuissem utique, - als mijn vijand me beledigt, is dat niet vreemd en is het te verdragen. Maar jij…, tu vero homo unanimis, dux meus, et notus meus, qui simul mecum dulces capiebas cibos, jij mijn vriend, mijn apostel, die aan mijn tafel aanzit en heerlijke spijzen met mij eet!

Tijdens bezinningsdagen moet je gewetensonderzoek dieper en uitgebreider zijn dan dat van iedere avond. - Zo niet, dan mis je een grote kans tot verbetering.

Eindig je gewetensonderzoek altijd met een akte van Liefde, van verdriet uit Liefde: voor jezelf, voor alle zonden van de mensen… - En overweeg de vaderlijke zorg van God, die de hindernissen voor je heeft weggeruimd opdat je niet zou struikelen.

Verwijzingen naar de H. Schrift
Verwijzingen naar de H. Schrift
Dit hoofdstuk in een andere taal