Liefde tot God

Er is geen andere liefde dan dé Liefde!

Het geheim om betekenis en diepte te geven aan het nederigste, zelfs aan het meest vernederende, is liefhebben.

Kind. - Zieke. - Komen jullie niet in de verleiding deze woorden met hoofdletters te schrijven?

Immers, een op Hem verliefd mens ziet Hem in een kind en in een zieke.

Wat is een leven weinig, om het God aan te bieden!..

Een vriend is een schat. - Maar wat is dan wel… dé Vriend! Waar je schat is, daar is ook je hart.

Jezus is je vriend. - De Vriend. - Met een hart van vlees, net zoals het jouwe. - Met ogen vol liefde, die huilden om Lazarus…

- En Hij houdt evenveel van jou als van Lazarus.

Mijn God, ik heb U lief, maar… leer me lief te hebben!

Straffen uit liefde. Dat is het geheim om de straf die is opgelegd aan degene die haar verdient, op een bovennatuurlijk plan te brengen.

Uit liefde tot God, die beledigd wordt, diene de straf als boetedoening. Uit liefde tot de naaste omwille van God, diene de straf nooit als wraak, maar als een heilzaam geneesmiddel.

Te weten dat U, mijn God, mij zozeer liefhebt, en… ik heb mijn verstand nog niet verloren?

In Christus bezitten we alle idealen: Hij is Koning, Hij is Liefde, Hij is God.

Heer: dat ik maat en evenwicht moge hebben in alles… behalve in de liefde.

Als de liefde, zelfs de menselijke liefde, hier op aarde al zoveel troost geeft, wát zal dan de Liefde in de hemel wel niet zijn?

Alles wat men uit liefde doet, wordt mooi en groots.

Jezus, laat me in alles de laatste zijn…, en de eerste in de liefde.

Vrees de rechtvaardigheid van God niet. - De rechtvaardigheid is in God even bewonderenswaardig en beminnelijk als de barmhartigheid: beide zijn bewijzen van zijn Liefde.

Beschouw het mooiste en grootste van deze aarde…, dat wat het verstand en de andere vermogens behaagt…, en dat wat ontspanning en vermaak is voor het lichaam en de zinnen…

En beschouw de wereld en de andere werelden, die 's nachts schitteren: het heelal. - En dát, samen met alle vervulde wensen van het hart…, is niets waard, is nog minder dan niets, vergeleken bij die God van mij, - van jou! Die oneindige schat, allerkostbaarste parel; Hij, vernederd, slaaf geworden, die zichzelf ontledigd heeft door het bestaan van een dienstknecht op zich te nemen in de stal, waar Hij geboren wilde worden. In de werkplaats van Jozef, in het lijden en in de smadelijke dood… en in de dwaasheid van zijn Liefde in de Heilige Eucharistie.

Leef uit liefde en je zult, ook als je een keertje verslagen wordt, altijd overwinnen in de slagen, de Navas en Lepanto's (*), van je innerlijke strijd.

(*) <>: beroemde veldslag in 1212 in het zuiden van Spanje. In deze slag behaalden de legers van de christelijke koninkrijken van het Iberisch schiereiland een overwinning op de Mohammedanen van Andalusië en Noord-Afrika.

<>: zeeslag die plaats had in de Middellandse Zee in 1571, tussen een Turkse vloot en een christelijke. De christelijke vloot won deze slag.

Laat je hart overlopen van liefde en dankbaarheid, als je overweegt hóe de genade van God je iedere dag weer bevrijdt uit de valstrikken, die de vijand voor je uitzet.

Timor Domini sanctus. De vrees voor God is heilig. - Vrees, die nooit slavenvrees is, maar verering van een zoon voor zijn vader; want God, je Vader, is geen tiran.

Verdriet uit liefde. - Omdat Hij goed is. Omdat Hij je Vriend is, die voor jou zijn Leven gaf. - Omdat al het goede dat je hebt, van Hem is. - Omdat je Hem zo dikwijls beledigd hebt… Omdat Hij je heeft vergeven… Hij!… jou!

- Huil, mijn kind, huil van verdriet en liefde tegelijk.

Als iemand gestorven zou zijn om mij van de dood te vrijwaren!…

-God stierf. En ik blijf onverschillig.

Jij dwaas! Ik zag je wel - je meende alleen te zijn in de bisschoppelijke kapel -, toen je op iedere pasgewijde kelk en pateen een kus gaf: om Hem te verwelkomen, wanneer Hij voor de eerste keer in die heilige vaten zou “afdalen”.

Vergeet niet, dat de smart de toetssteen van de liefde is!

Verwijzingen naar de H. Schrift
Verwijzingen naar de H. Schrift
Dit hoofdstuk in een andere taal