Kleine dingen

Doe alles uit liefde. - Dan zijn er geen kleine dingen: alles wordt groot. - De volharding in de kleine dingen, uit liefde, is heldhaftigheid.

Hoe waardevol is een geringe daad, verricht uit liefde!

Wil je werkelijk heilig worden? - Vervul je kleine plicht van elk moment! Doe wat je moet, en geef je helemaal aan wat je doet.

Je hebt de verkeerde weg gekozen, wanneer je de kleine dingen minacht.

De “grote” heiligheid bestaat in het vervullen van de “kleine plichten” van ieder ogenblik.

Grote geesten letten wel degelijk op kleine dingen.

Omdat je in pauca fidelis, in het kleine getrouw geweest bent, ga binnen in de vreugde van je Heer. - Dit zijn woorden van Christus. - In pauca fidelis!… - Zul je de kleine dingen blijven geringschatten, nu je weet dat de heerlijkheid beloofd is aan wie er goed op letten?

Oordeel niet naar de onaanzienlijkheid van het begin: ik werd er eens op gewezen, dat de zaden van eenjarige planten niet kleiner zijn dan die van bomen die honderd jaar kunnen worden.

Vergeet niet dat al het grote op aarde begonnen is met klein te zijn. - Dat wat groot geboren wordt, is monsterlijk en sterft.

Je zegt me: Zodra zich de gelegenheid voordoet, iets groots te doen… dan! - Dan? Wil je mij doen geloven, en geloof je zelf serieus, dat je bij de bovennatuurlijke olympiade kunt winnen zonder je dagelijks voor te bereiden, zonder training?

Heb je gezien hoe ze dit machtige bouwwerk hebben laten oprijzen? - Een baksteen, en nog een. Duizenden bakstenen! Maar één voor één. - En zakken cement, één voor één. En blokken steen, waarvan elk op zich, vergeleken met het geheel, weinig voorstelt. - En brokken ijzer. - En arbeiders die dag in, dag uit evenveel uren werken.

Heb je gezien, hoe ze dit machtige bouwwerk opgetrokken hebben?… - Door al maar kleine dingen!

Heb je niet gezien uit wat voor “kleinigheden” de menselijke liefde bestaat? - Welnu, de goddelijke Liefde bestaat ook uit “kleinigheden”.

Ga door met het stipt vervullen van je tegenwoordige plichten. - Deze nederige, eentonige en onaanzienlijke arbeid is een gebed, vertaald in werken die je voorbereiden op de genade van die andere, grootse, veelomvattende en diepgaande arbeid waarvan je droomt.

Al het menselijk doen en laten, ook onze heiligheid, is een weefsel van kleinigheden die, al naar gelang de zuiverheid van mening, een schitterend tapijt van heldhaftigheid óf van gemeenheid, van deugd óf van zonde vormen.

De heldendichten verhalen van geweldige avonturen, maar deze zijn steeds gemengd met alledaagse bijzonderheden uit het leven van de held. - Hecht toch veel waarde aan de kleine dingen! Dat is de kortste weg.

Heb je er wel eens bij stilgestaan, wat een enorm totaal veel kleintjes kunnen maken?

Het is een harde ervaring geweest, vergeet die les niet. - Je grote lafheden van nu, dat is wel duidelijk, lopen parallel met je kleine dagelijkse lafheden.

“Je hebt niet kunnen” overwinnen in het grote, “omdat je niet hebt willen” overwinnen in het kleine.

Heb je niet gezien hoe Jezus” ogen glansden, toen de arme weduwe in de tempel haar bescheiden aalmoes offerde? - Geef jíj Hem wat je geven kunt: de verdienste ligt niet in het vele of in het weinige, maar in de bedoeling waarmee je het geeft.

Wees niet zo… dwaas; het is waar dat je in de grote onderneming van Christus hoogstens de rol speelt van een schroefje.

Maar weet je wat er gebeuren kan, als een schroef niet vast aangedraaid is of losschiet? Grotere onderdelen zullen los gaan zitten, of de raderen zullen beschadigd raken en uitvallen. Het werk zal stokken. Misschien wordt de hele machine zelfs onbruikbaar.

Wat is het groot om een klein schroefje te zijn!

Verwijzingen naar de H. Schrift
Verwijzingen naar de H. Schrift
Dit hoofdstuk in een andere taal