Bovennatuurlijk leven

De meeste mensen hebben een vlakke visie, alleen gericht op de aarde, van twee dimensies. - Als je een bovennatuurlijk leven leidt, zul je van God de derde dimensie ontvangen: de hoogte, en daarmee het reliëf, het gewicht en de omvang.

Als je de bovennatuurlijke zin van het leven uit het oog verliest, zal je naastenliefde alleen maar liefdadigheid zijn; je zuiverheid fatsoen; je versterving enkel domheid; je boetegesel een zweep; en al je werken zullen steriel zijn.

Het zwijgen is als de portier van het innerlijk leven.

Schijnbare tegenstrijdigheid: het is meer bereikbaar een heilige te worden dan een geleerde; maar het is gemakkelijker een geleerde dan een heilige te worden.

Afleiding zoeken. - Je hebt afleiding nodig!… Je spert je ogen wijd open, om de beelden van de wereld goed op te nemen, of je knijpt ze samen omdat je kortzichtig bent.

Sluit ze helemaal: heb innerlijk leven, en je zult in onvermoede kleuren en vormen de pracht van een mooiere en nieuwe wereld zien: je zult met God omgaan…, je armzaligheid erkennen…, en in God opgaan - met een vergoddelijking die, naarmate je dichter bij de Vader komt, je meer tot broeder zal maken van je broeders, de mensen.

'n Hartewens: dat ik goed ben en alle anderen beter dan ik.

Bekering is een kwestie van een ogenblik. - Heiliging is het werk voor een heel leven.

Er bestaat niets beters op de wereld dan in de genade van God te leven.

De zuivere intentie. - Die zul je altijd hebben als je, altijd en in alles, alléén God wilt behagen.

Ga binnen in de wonden van de gekruisigde Christus. Daar zul je leren je zinnen te bewaken, daar zul je innerlijk leven hebben, daar zul je de Vader onophoudelijk de smarten van de Heer en van Maria opofferen om jouw schulden en de schulden van alle mensen te betalen.

Je heilig ongeduld om God te dienen is Hem niet onaangenaam. - Maar dit zal onvruchtbaar blijven, als het niet vergezeld gaat van een daadwerkelijke verbetering van je dagelijks leven.

Verbeteren. - Iedere dag een beetje.- Dát is je voortdurende arbeid als je werkelijk heilig wilt worden.

Je hebt de plicht heilig te worden. - Ja, jij ook! - Denk je soms dat dit uitsluitend een taak is voor priesters en kloosterlingen?

Tegen allen, zonder uitzondering, zei de Heer: “Weest volmaakt, zoals mijn Hemelse Vader volmaakt is”.

Hierin juist moet je innerlijk leven bestaan: beginnen… en opnieuw beginnen.

Heb je in het innerlijk leven wel eens het mooie overwogen van het voortdurend vrijwillig “dienen”?

Onder de sneeuw waren de planten niet te zien; en de boer van wie het veld was, zei verheugd: “Nu groeien ze van binnen”.

Ik dacht aan jou: aan je noodgedwongen nietsdoen… Zeg eens: groei jij ook van binnen?

Als je geen baas over jezelf bent, lijkt je macht me meelijwekkend en belachelijk, ook al ben je nog zo machtig.

Het is hard in het heilig Evangelie de vraag van Pilatus te lezen: “Wie wilt ge dat ik u zal vrijlaten, Barabbas of Jezus die Christus genoemd wordt?” - Het is pijnlijker het antwoord te horen: “Barabbas!”

En nóg verschrikkelijker is het te denken dat ook ik dikwijls, door van de rechte weg af te wijken, gezegd heb: “Barabbas!” en dat ik eraan toegevoegd heb: “Christus?… Crucifige eum! Kruisig Hem!”

Alles wat jou op dit ogenblik bekommert, is min of meer belangrijk. - Absoluut belangrijk is, dat je gelukkig wordt, en dat je gered wordt.

Nieuw licht! - Wat ben je blij dat de Heer jou die oude waarheid opnieuw liet ontdekken!

Benut die ogenblikken. - Het is het moment om juichend een danklied aan te heffen; en het is ook het moment om de hoeken van je ziel uit te stoffen, om uit de een of andere sleur te raken, om meer bovennatuurlijk te handelen, om mogelijke aanstoot aan je naaste te vermijden…

Kortom: laat je dankbaarheid zich uiten in een concreet voornemen.

Christus is voor jou gestorven. - Jij…, wat moet jij voor Christus doen?

Je persoonlijke ervaring - die lusteloosheid, die onrust, die bitterheid - doet je de waarheid beleven van die woorden van Jezus: niemand kan twee heren dienen!

Verwijzingen naar de H. Schrift
Verwijzingen naar de H. Schrift
Verwijzingen naar de H. Schrift
Dit hoofdstuk in een andere taal