Discretie

Gezwegen te hebben zal je nooit berouwen: maar gesproken te hebben heel vaak.

Hoe durf je anderen op het hart te drukken, je geheim niet bekend te maken…, als deze vermaning reeds bewijst dat je het zelf niet hebt weten te bewaren?

Discretie is noch geheimhouding, noch geheimzinnigheid -, maar eenvoudig: gewoon doen.

Discretie is… fijngevoeligheid. - Voel je je niet ongelukkig en onbehaaglijk wanneer bijzondere of ook doodgewone aangelegenheden van je familie ontsnappen aan de intimiteit van het gezin en prijsgegeven worden aan de onverschilligheid of nieuwsgierigheid van Jan Publiek?

Spreek niet zonder reden over vertrouwelijke aangelegenheden van je apostolaat: weet je niet dat de wereld vol egoïstisch onbegrip is?

Zwijg: vergeet niet dat je ideaal een klein vlammetje is, dat pas is aangestoken. - Een windzuchtje is voldoende om het in je hart te laten uitgaan.

Hoe vruchtbaar is het zwijgen! - Alle energie die je verbruikt door gebrek aan discretie, wordt onttrokken aan de doeltreffendheid van je werk.

- Wees discreet.

Als je discreter was, zou je je innerlijk niet hoeven te beklagen over die akelige nasmaak, die je na veel van je gesprekken proeft.

Verlang er niet naar “begrepen” te worden. - Dit onbegrip is door de voorzienigheid beschikt: opdat je offer onopgemerkt blijft.

Als je zwijgzaam bent, zal je apostolaat doeltreffender zijn. Hoevelen verliezen “hun kracht” door de mond! Bovendien zul je veel makkelijker aan het gevaar van ijdelheid ontkomen.

Altijd sensatie! - Je vraagt me om foto”s, grafieken, statistieken.

- Ik zal je dit materiaal niet sturen, want, hoeveel waardering ik ook heb voor de tegenovergestelde mening, op den duur zou ik gaan geloven dat ik gewerkt heb om een aards doel te bereiken…, terwijl ik geen ander doel heb dan de hemel.

Er zijn veel mensen, ook heilige, die je weg niet begrijpen. - Probeer niet koste wat kost dit te verhelpen. Je verdoet je tijd er maar mee en geeft aanleiding tot indiscreties.

“Men kan niet tegelijk wortel en kruin zijn als men niet tevens sap is, dat wil zeggen geest, iets dat binnenin werkt”.

- Je vriend die deze woorden schreef, wist dat je van nobele idealen bezield was. - En hij wees je de weg: discretie en offer, het werken van binnen!

Discretie, een deugd die weinigen bezitten. - Wie belasterde de vrouw door te zeggen, dat discretie niet een deugd van vrouwen zou zijn?

- Hoeveel volwassen mannen moeten deze deugd nog leren beoefenen!

Welk een voorbeeld van discretie geeft ons de Moeder van God! Zelfs aan de heilige Jozef vertelde zij haar geheim niet.

- Vraag Onze Lieve Vrouw om de discretie die je ontbreekt.

De verbittering heeft je tong scherp gemaakt. Zwijg!

Ik kan je het belang van de discretie niet voldoende voor ogen houden.

- Als ze niet het scherp van je wapen is, dan is ze op zijn minst de handgreep.

Zwijg telkens als je de verontwaardiging in je voelt branden. - Ook al heb je alle reden kwaad te zijn.

- Want op zulke ogenblikken zeg je ondanks alle discretie meer dan je zou willen.

Verwijzingen naar de H. Schrift
Dit hoofdstuk in een andere taal