Geestelijk kind-zijn

Probeer de weg van het “geestelijk kind-zijn” te leren kennen; zonder je bij het volgen van deze weg te “forceren”.- Laat de heilige Geest werken.

De weg van het kind-zijn. - Overgave. - Geestelijk klein zijn. - Dit alles is geen onnozelheid, maar een sterk en krachtig christelijk leven.

In het leven van het geestelijk kind-zijn zijn de dingen die de “kinderen” zeggen of doen nooit kinderachtig of onnozel.

Het geestelijk kind-zijn is geen geestelijke domheid of “slapheid”: het is een weg van gezond verstand en kracht, die een ziel vanwege zijn moeilijke gemakkelijkheid moet opgaan en verder bewandelen aan de hand van God.

Het geestelijk kind-zijn vereist de onderwerping van het verstand. Dit is moeilijker dan de onderwerping van de wil. - Om het verstand te onderwerpen is, behalve de genade van God, de voortdurende oefening nodig van de wil die “nee” zegt, telkens opnieuw, zoals hij “nee” zegt tegen het vlees. Hieruit volgt de paradox dat wie de “kleine weg van het kind-zijn” gaat, om een kind te worden zijn wil sterk en mannelijk moet maken.

Klein zijn: de grootste stoutmoedigheden worden altijd door kinderen bedreven. - Wie vraagt om… de maan? - Wie let niet op het gevaar, als het er om gaat het begeerde voorwerp te pakken te krijgen?

- Stel je zo'n kind voor met veel genade van God, met het verlangen de wil van God te volbrengen, met veel liefde tot Jezus, met alle menselijke kennis die het in staat is op te nemen…, en je hebt het portret getekend van de apostelen van vandaag, zoals God ze ongetwijfeld wil.

Wees een kind. - Nog méér kind. - Blijf echter niet in de “puberteit” steken: heb je ooit iets dwazers gezien dan een joch dat zo volwassen doet, alsof het volwassen is, of een man die zich als een kind gedraagt? Wees een kind, maar voor God. En daarom in alle andere opzichten een volwassen man. - O ja: en laat die schoothondjesmanieren.

Soms voelen wij ons geneigd daden van kleine kinderen te stellen. - In de ogen van God zijn het bekoorlijke attenties. En zolang het geen sleur wordt, zijn deze kleine werken uiteraard vruchtbaar, zoals de Liefde altijd vruchtbaar is.

Vergeleken bij God, die eeuwig is, ben jij nog kleiner dan een peuter van twee jaar is in vergelijking met jou.

En behalve een kind, ben je ook kind van God. - Vergeet dat niet.

Kind, brand van verlangen om de grote vergissingen te herstellen, die je in je leven van volwassene begaan hebt.

Onverstandig kind: op de dag dat je iets van je innerlijk leven verbergt voor je geestelijk leidsman, houd je op een kind te zijn, omdat je de eenvoud verloren hebt.

Wanneer je werkelijk een kind wordt, zul je almachtig zijn.

Als jullie kinderen zijn, zullen jullie geen verdriet hebben. Kinderen vergeten meteen de onaangename dingen en keren terug tot hun spel. - Daarom, als jullie je overgeven, hoeven jullie je nergens zorgen over te maken, omdat jullie bij de Vader rust vinden.

Kind, offer Hem iedere dag… zelfs je zwakheden op.

Goed kind, bied Hem het werk aan van die arbeiders die Hem niet kennen; bied Hem de natuurlijke vreugde aan van die arme kleintjes die slechte scholen bezoeken.

Kinderen hebben niets van zichzelf, alles is van hun ouders… En jouw hemelse Vader weet altijd heel goed, hoe Hij jouw erfdeel moet beheren.

Wees klein, erg klein. - Wees niet ouder dan twee, hoogstens drie jaar. - Want de grotere kinderen zijn deugnieten, die hun ouders al willen misleiden met de meest onwaarschijnlijke leugens.

Dit komt doordat zij het kwaad, de fomes, de kiem van de zonde, reeds in zich dragen. Maar zij hebben nog niet de ervaring van het kwaad, die hun zal leren zondigen, zodat ze met de schijn der waarheid het onwaarachtige van hun leugens kunnen bedekken.

Zij hebben de eenvoud verloren, de eenvoud die onontbeerlijk is om klein te zijn voor God.

Maar kind! Waarom wil je beslist op stelten lopen?

Wil niet volwassen zijn. - Wees een kind, altijd een kind, ook al sterf je van ouderdom. - Als een kind struikelt en valt, verbaast dat niemand…: zijn vader haast zich om het overeind te helpen.

Als degene die struikelt en valt volwassen is, is de eerste reactie te lachen. - Soms maakt deze eerste opwelling om te lachen plaats voor medelijden. - Maar volwassenen moeten zelf opstaan.

Jouw dagelijkse droevige ervaring is vol struikelen en vallen. Wat moet er van jou terechtkomen als je niet steeds méér kind wordt.

Wil niet volwassen zijn. - Blijf een kind opdat, wanneer je komt te vallen, de hand van God, jouw Vader, je overeind helpe.

Kind, overgave vraagt volgzaamheid.

Vergeet niet dat de Heer een voorliefde heeft voor kinderen, en voor degenen, die als kinderen worden.

Paradoxen van een kinderlijke ziel. - Wanneer Jezus je laat ondervinden, wat de mensen succes noemen, huil dan in je hart en denk aan zijn goedheid en aan jouw boosheid. Als Jezus je daarentegen stuurt wat men tegenspoed noemt, verheug je dan, want Hij geeft steeds wat het beste voor je is. Dan is het mooie ogenblik gekomen om het Kruis lief te hebben.

Kind, wees stoutmoedig en roep uit: Wat een liefde, die van Teresia van Avila! - Wat een ijver, die van Franciscus Xaverius! - Wat een bewonderenswaardige man, die St. Paulus! - O Jezus, ik… houd nog meer van U dan Paulus, Franciscus Xaverius en Teresia!

Verwijzingen naar de H. Schrift
Dit hoofdstuk in een andere taal