Voornemens

Wees concreet. - Mogen je voornemens niet als Bengaals vuur zijn, dat een ogenblik schittert om daarna als bittere werkelijkheid een zwartgeblakerd en waardeloos stokje achter te laten, dat men achteloos weggooit.

Je bent zo jong! - Je doet me denken aan een boot die uitvaart. - Die kleine koersafwijking die je nu hebt, moet je opheffen, anders kom je uiteindelijk niet in de haven van bestemming aan.

Maak weinig voornemens. - Maak concrete voornemens. - En voer die uit met de hulp van God.

Je hebt me gezegd: “Ja, ik wil heilig worden”. - Ik heb stilzwijgend naar je geluisterd, hoewel ik zo'n vage en algemene bewering gewoonlijk als een dwaasheid beschouw.

Morgen! Soms is het voorzichtigheid. - Heel vaak is het “t woord van hen, die zich gewonnen geven.

Maak vastbesloten dit voornemen: wanneer je eer en lof worden toegezwaaid, denk dan aan datgene waar je je voor schaamt en wat je doet blozen. Dát is van jou; lof en eer zijn voor God.

Gedraag je “nu” goed, zonder terug te denken aan “gisteren”, dat voorbij is, en zonder je zorgen te maken voor “morgen”, dat misschien nooit voor jou zal komen.

Nu! Keer nu tot een onberispelijk leven terug. - Laat je niets wijs maken: “nu” is noch te vroeg…, noch te laat.

Wil ik je eens heel precies zeggen, wat ik van “jouw weg” denk? - Welnu, luister: als je aan de roep beantwoordt, zul je voor Christus werken als de beste. Aan die roep zul je kunnen beantwoorden, als je een mens van gebed wordt. Dan zul je, hongerend naar opoffering, het zwaarste werk proberen te doen… En je zult hier beneden gelukkig zijn en daarna volkomen gelukkig in het eeuwige leven.

Die wond doet pijn. - Maar hij is aan het genezen: wees consequent in je voornemens, en het lijden zal weldra blijde vrede worden.

Je bent net een zak zand. - Uit jezelf doe je niets. Zo is het ook niet te verwonderen dat je tekenen van lauwheid begint te bespeuren. - Reageer!

Dit hoofdstuk in een andere taal