121

Необходим е един кръстоносен поход, който в името на човечността и на целомъдрието да спре и унищожи разрушителното дело на онези, които мислят, че човекът е животно. — И този кръстоносен поход да бъде ваше дело!

Този параграф на друг език