134

„Плътта, и в коприна да я облечеш…“ — Когато те виждам как се колебаеш пред изкушението, което прикрива своята нечистота под дрехата на изкуството, на науката или на братската обич, аз ще ти повторя старата испанска поговорка: „Плътта, и в коприна да я облечеш, си остава плът!“*.

* Буквалният превод на поговорката е: „Маймуната и в коприна да се премени, пак си остава маймуна“.

Този параграф на друг език