131

Не разговаряй никога — дори и за да се оплачеш — за нечисти неща или случки! — Имай предвид, че това са неща, по-прилепчиви и от смолата. — Смени разговора или, ако това е невъзможно, продължи го, говорейки за красотата и необходимостта от святото целомъдрие — добродетелта на познаващите цената на своята душа.

Този параграф на друг език