127

Не влизай в разговор с телесната похот — презри я!

Този параграф на друг език