141

Струва ти се, че буквално чуваш глас в душата си: „Това е религиозен предразсъдък!“ — А след това — гласът на всички пороци, обхванали нашата бедна, паднала плът, кресливо да я защитават: „Това си е нейно право!“.

Колкото и пъти да ти се случи това, отговори на неприятеля, че съществува един естествен закон, един Божествен закон и Бог! А също така — и адът!

Предмети
Този параграф на друг език