139

В часа на изкушението мисли за Божията обич, която те очаква в небето. Вярвай, че това е предстояща награда, без да губиш всеотдайността си.

Предмети
Този параграф на друг език