124

В едно от писмата ти чета, мили мой лекарю-апостоле: „Всички знаем от опит, че можем да бъдем чисти, ако сме бдителни, ако приемаме често Светите Тайнства и потушаваме първите искри на страстта, докато огънят все още не е пламнал. И точно между целомъдрените ние срещаме най-почтените във всяко отношение хора. Между развратниците пък преобладават страхливците, егоистите, непочтените и жестоките — т.е. хора, чиято характерна черта е липса на мъжество“.

Този параграф на друг език