129

Без святото целомъдрие човек не може да постоянства в апостолската мисия.

Този параграф на друг език