138

„Infelix ego homo!, quis me liberabit decorpore mortis huius?“ — „Нещастен аз човек! Кой ще ме избави от това смъртно тяло?“ — така възкликва св. ап. Павел… Кураж! Той също се е борил.

Предмети
Препратки към Светото писание
Този параграф на друг език