140

Щом не си дал съгласието си, каквото и да се случи, не се тревожи. Защото само твоята воля може да отвори вратата на сърцето и да въведе в него онези нечисти неща.

Този параграф на друг език