130

Избави ме, Исусе, от тази отвратителна кора на чувствена гнилост, която покрива сърцето ми, за да мога да долавям и да следвам с лекота вдъхновенията на Светия Дух в моята душа.

Този параграф на друг език