132

Не проявявай малодушието си, като искаш да се покажеш „неуязвим“. Бягай от изкушението!

Този параграф на друг език