128

Свенливостта и скромността са по-малките сестри на целомъдрието.

Този параграф на друг език