137

И само като помислиш, че за едно мигновено удоволствие, което остави в теб само утайка от жлъч и горчивина, ти изгуби правилния „път“.

Предмети
Този параграф на друг език