172

Ако не умъртвяваш страстите в себе си, никога не ще бъдеш молитвена душа.

Предмети
Този параграф на друг език