332

На този, който може да бъде учен, ние не прощаваме, щом не е станал такъв.

Този параграф на друг език