338

Тъй като по-рано човешките познания — науката — бяха много ограничени, изглеждаше възможно някой учен сам да се заеме със защитата и възхвалата на нашата Свята вяра.

Днес, с разширяването и неудържимия тласък на съвременната наука, се налага апостолите да си разделят работата, за да могат по научен път да защитaват Църквата във всяка област. — Не бягай от тази отговорност!

Предмети
Този параграф на друг език