345

Култура! Култура! — Добре — нека бъдем сред първите, които я придобиват. — Но никога да не забравяме, че културата е средство, а не самоцел.

Предмети
Този параграф на друг език