353

Непринадлежност към никакво вероизповедание. Неутралитет. — Стари митове, които винаги търсят начин да се възродят.

Задавал ли си си някой път въпроса колко абсурдно е да престанеш да бъдеш християнин католик, щом прекрачиш прага на университета, на едно събрание от учени хора или пък в парламента — все едно оставяш шапката си при портата?

Този параграф на друг език