339

Не купувай книги, преди да си поискал съвет от хора християни, учени и благоразумни. — Може да купиш нещо безполезно и вредно.

Колко пъти човек мисли, че държи книга в ръцете си…, а всъщност носи товар от нечистотии.

Този параграф на друг език