337

Приемаш Светите Тайнства, молиш се, живееш целомъдрено, а не учиш. — Не ми казвай, че си добър. Ти си само „добряк“.

Този параграф на друг език