352

Липсата на опит те подтиква да бъдеш самонадеян и суетен и те кара да си придаваш важности.

Поправи се навреме, ако обичаш! Въпреки твоето твърдоглавие един ден можеш да получиш отговорна длъжност (има не малко примери затова). И ако не признаеш, че ти липсват качества, ти няма да се вслушваш в гласа на тези, които имат от Бога способността да наставляват. — А ако това стане, направо ме е страх да помисля какви беди може да навлече едно „управление“ като твоето.

Този параграф на друг език