357

Казваш, че всички грехове като че ли само дебнат минутата на безделие у теб. И че самото безделие вече е грях!

— Който се е отдал на работа за Христос, не би трябвало да има нито един свободен миг, защото да почиваш, не означава да бездействаш, а да извършваш дела, изискващи по-малко усилие.

Този параграф на друг език