359

Влагай духовен смисъл в изпълнението на твоите професионални задължения! Така ще осветиш своя труд.

Този параграф на друг език