335

Един час учение за съвременния апостол се равнява на един час молитва.

Предмети
Този параграф на друг език