356

Не разбирам как може да се наричаш християнин и да водиш ленив и празен живот. Нима си забравил примера на Христос, Който цял живот усърдно се е трудил?

Предмети
Този параграф на друг език