334

Ти се молиш, практикуваш умъртвяването на плътските страсти, работиш в хиляди апостолски начинания, но не учиш. — Докато не се промениш, няма да бъдеш полезен.

Учението, професионалното образование, каквото и да е то, е за нас сериозно задължение.

Този параграф на друг език